İzmir Web

izmir web sitesi Bilgisayar programcılığı, yazılım veya benzeri okullardan yeni mezun olan ya da mezun olmak üzere olan stajyer arkadaşlar vyazılım.com üzerinden bize başvuruyorlar. Bu İzmir web sektörünün ne kadar vahim durumda olduğunu gösterir. Stajyer arkadaşlara gelecek vaat etmiyor edemiyor. Bize başvurmasından şikayetçi değiliz de, biz çok çok küçük amatör haldeyiz, bize kadar iş bulamışlarsa halin ne kadar kötü içler acısı olduğunu göstermek için örneklendirdik. İzmir web sektörü iyi durumda olsa idi, daha okulda iken öğrenciler ile iletişim kurar, nitelikli eğitimleri için katkı sunar, sektörde yer edinebilmeleri için çaba sarf ederdi.
İzmir web sektörü için açmaz nitelikli elemanın İzmir’de kalmaması, nitelikli eleman olmayınca da, web sektörünün gelişememesi hali. Bu olumsuzluğu tetikleyen kaotik haldir. Kısa zamanda çözümü olmasa da bu kent büyük. Bu kentin insanları interneti çok yoğun kullanıyor. Bu kentin iş, piyasa, endüstri, imalat, ithalat, ihracat firmaları da internette iyi bir yer edinmek isteyecekler. Bünyelerinde webmaster çalıştıracaklar. Google de üst sırada çıkmak isteyecekler. Online satış artacak. İzmir web sektörü daha profesyonelleşecek. Programlaması,  yazılımı, tasarımı, grafiği gelişkin personel niteliği güçlenecektir.
İzmir web sektörünün gelişmesi aslında firmalarında internet dünyasından daha fazla faydalanmasına, bu firmaların daha güçlenmesine yol açacaktır. Çünkü ticari firmalar ülkemizin ve dünyanın piyasası, tekniği ile daha yoğun, daha güncel etkileşime girecektir. Bu etkileşim firmaların daha güncel teknoloji ile daha modern ve daha profesyonel çalışmasını, piyasada da daha güçlenmesini sağlayacaktır.

İzmir web sektörü için yazılabilecek elbette çok şey var. Kentimizin nüfusu  çok büyük olabilir. Fakat iş sahası büyük değildir. İş sahası göreceli kavramdır. İş yok denebilir mi? Bir çok sektör için evet denebilir. İzmir web sitesi sektörü için iş yok denemez fakat aman aman çok yoğun iş var da denemez.

İzmir kelimenin tam anlamı ile relaks bir kenttir. İnsanlarının çoğunluğu ve iş adamlarının da büyük bir kısmı bu rahatlığı ticari hayatta yaşarlar. Rekabete katılıp kar payı alma hırsı en azıdan internet sektörüne yanmış değil. Teknolojiyi de takip edip iş ve rekabet koşullarına entegre ettikleri de söylenemez.
Durum böyle olunca İzmir web sektöründe iş yapanların da pek yoğun ve üretken oldukları söylenemez. Bu iş azlığı, yetersizliği elbette İzmir web sektöründe hizmet verenlerin de kendilerini geliştirmelerine katkı yapmamaktadır. Yetersiz iş, yetersiz ekonomi, yetersiz çaba, yetersiz yaratıcılık soncunu doğurmaktadır.
Web master arkadaşların da İstanbul veya Ankara da ki web master arkadaşlar kadar yoğun ve iş yine meslek uğraşı için de kendini hızlıca geliştiren durumda olmadıkları da aşikardır. Bu mesleğin özelliği insanlar iş için de uğraşla ile yenilenme ve yaratıcı özelliği geliştirebilmektedirler.