İzmir Lokma

Toplumsal yaşam Ege özel de ise İzmir coğrafyasında daha başka kendine özgüdür. İzmir lokma bu özgünlüklerden bir tanesidir. İzmir lokma sadece bir tatlı değildir bu şehirde. İsteyen elbette sadece bir tatlı olarak da tüketebilir. Buna engel yok.

İzmir lokma, yeni çocuğu olan çiftlerin, çocuk dünyaya geldiğinde eş, dost çevre ile paylaşmak için, yine çocuğa çevre insanların hayır duasını almak için lokma dökme servisi yapılır.

İzmir lokma dökme için bu kentte o kadar çok neden bulunabilir ki, örneğin ailenin çocuklarından biri ii bir okul kazanmışsa bu lokma dökmek için sebep olur. Ya da yeni açılan iş yeri, okul, hastane veya klinik de buna vesiledir.

İzmir lokma bu kent ahalisi için bir tür dini ayin, inanç fakat sosyal ve paylaşım yönü olan bir inanç ve gelenektir. Lokmacı etrafında toplanır insanlar, hatta kuyruğa girerler, sunumu, dağıtımı yapılan lokmadan alır ve yerler. Yedikten sonra lokma döküm işini yaptıranın hayrına dua ederler.

İzmir lokma bir topluluk oluşması vesilesi ile de bakılırsa sosyal yönü olan bir etkinliktir. Bir iletişim aracı, vesilesidir. O lokma alma, yeme ve dua esnasında oluşan ilişki aslında samimi bir ilişki ve ortamdır da. Bu olabildiğine doğaldır bir iletişim biçimidir.

İzmir lokma başka bir açıdan bakıldığında ise yardımlaşmadır. Gerçekleşmesi istenen bir dilek için lokma sonrası ortak niyet ile dua etme, ruhsal bir destek ve dayanışma halidir. Kötü bir hastalığın atlatılması için yapılan lokma dökümünde o lokmayı yiyenler o hastalığı yaşayan insana hastalığa karşı mücadelesinde duası ile gönülden, içten destek sunmasıdır.

İzmir lokma siteleri incelendiğinde ise bu işin kendine has özellikleri olan bir meslek olduğu fark edilir. Aşçılık hizmeti ve dini bir inanca hizmet eden bir törene hizmeti birleştirebilme yeteneği, ustalığı ve inancının bir araya getirili beceriye dönüştürülmesidir.

İzmir lokma her ustanın, her tatlıcının veya her ahçının yapacağı iş değil. Özgün meziyet gerektiren bir meslek.